satis-danismanlik
PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

Problem, sizin beklentinizle gerçekleşen olgular arasındaki boşluk olduğu  zaman var demektir.

Problemler genellikle üç sınıfta toplanabilir.

  • Halen mevcut olanlar,
  • Yakın gelecekte meydana gelecekler,
  • Muhtemelen vuku bulabilecekler(Potansiyel problemler)

Problemlerinizi;  çözümlemek,  ortadan kaldırmak ve strateji  geliştirmek için  SİZE hizmet  üretelim ;

  • Sizin Problemlerinizi  açık ve belirgin olarak ortaya koyalım,
  • Sizin İçin ilgili bütün bilgileri toplayıp yorum ve analiz edelim,
  • Sizin Problemlerinizin Mümkün olabilecek bütün sebeplerinin listesini çıkaralım,
  • Sizin için Alternatif çözümleri geliştirip değerlendirelim,
  • Sizin için en iyi alternatifi seçelim,
  • Sizin için Bir eylem Planı uygulayalım,
  • Sizin için Takip edip ve sonuçları değerlendirelim

SWOT ANALİZİNİ BİZ YAPALIM:

iş dünyasında genel olarak uygulandığı durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

>Yeni bir pazara girerken pazarın yapısının çözümlenmesinde

>Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında

>İş süreçlerinin geliştirmesinde

>Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında

>İnsan kaynakları geliştirilmesinde ve performans yönetiminde

>Nicel verilerin yetersiz, bilgilerin kişilerin belleklerinde olduğu durumların analizinde

Güçlü Yönlerin Saptanmasında

*Üstün noktalarım nelerdir ?

*Neleri iyi yaparım ?

*Başkaları, güçlü yanlarım olarak neleri görmekteler ?

*Hangi tür işleri daha iyi yapıyorum?

Zayıf Yönlerin Saptanmasında

*Neleri kötü yapıyorum ?

*Neleri iyileştirmeye gereksinimim var ?

*Başkaları hangi konularda benden daha iyiler ?

*Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarım var ?

Fırsatların Saptanmasında

*Çevremde ne gibi ilginç gelişmeler yaşanıyor, neler olup bitiyor ?

*Önümde duran fırsatlar neler?

~Fırsat yaratan kaynaklar nelerdir ?

–Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler

–Hükümet politikalarındaki değişiklikler

–Sosyo-kültürel yapıdaki değişimler

–Yerel olaylar

Tehditlerin Saptanmasında

*Önümde ne gibi engeller var ?

*Rakiplerim ne durumdalar ?

*İş, ürün veya hizmet standartlarında her hangi bir değişim söz konusu mu ?

*Değişen teknoloji her hangi bir şekilde beni tehdit ediyor mu ?

*Finansal sorunlarım var mı, yoksa hangi durumlarda