SATIŞIN SAMİMİYET NÖROBİYOLOJİSİ, NÖRO BİLİM VE ZİHİNSEL SATIŞ

NÖRO SATIŞ BİLİMİ , VE HİPNOZ ’

‘’SATIŞIN GENETİK BİLİMİNİ, KODLARINI,ŞİFRELERİNİ ÇÖZÜYORUZ, SATMAK BİR SANATTIR’’

Müşterinin beyninde satın alma düğmesine basmak.

Bilimsel çalışmalar beynin ikna edilmesi süreciyle ilgili olarak birçok bilinmeyeni ortaya çıkarmış olup, kullanılacak doğru formülün yeniden keşfedilmesine ihtiyaç vardır.

Satış için ikna etmek zorunda olduğunuz organ insan beyninin ta kendisidir. Satış ve pazarlama sürecinde beynin hangi noktalarının nasıl etkilendiğini bilmek çok önemlidir. Bu durumda beyinde satın alma kararını veren kısımları ve o noktaları etkilemek için neler yapmanız gerektiğini bilmelsiniz.

Kısacası müşterilerinizin beynindeki “SATIN AL” düğmesine daha etkin ve daha hızlı basmanız gerekiyor.

İnsan beyninin sol yarımküresi dil, mantık ve matematik gibi doğrusal düşüncenin merkezidir. Sağ yarımküre ise sanat, müzik, yaratıcılık gibi kavramsal düşüncenin merkezidir. Erkelerde sol, kadınlarda ise sağ yarımküre daha gelişmiştir. Cinsiyet Bazlı Satış bölümünde bu farklılığın kadın ve erkeğin satın alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini detaylı olarak inceleyeceğiz

NÖRO BİLİM VE ZİHİNSEL SATIŞ 

Satış Hipnozdur.

Bilimsel Çalışmalar Ve Beynin Satın Alma Süreci

Satışın Samimiyet Nörobiyolojisi

Kadınların Ve Erkeklerin Satışta Duygu Davranışları

Müşterinin Zihnini Ele Geçirme.

Müşterinin Beynindeki Satın Alma Düğmesine Basmak

Satış Beyinden Beyine Yapılan Bir Alışveriştir.

Nöro Bilim İle Satış

Nöro Marketing

Satın Alma Kararı Müşterinin Beyninde Nasıl Oluşur?

Satışta Duygusal Zeka Yaklaşımı..

Satışın Gizli Şifresi

Kadınlar Ve Erkekler Alışverişte duygu ve mantık durumları?

 • Nörobilim Ve Nöropazarlama Nedir?
 • Beynin Çözülen Sırları,
 • İlkel Beynin 6 Uyarıcısı,
 • Karar Sürecinde Etkenleri Yönetmek,
 • Algı Yönetimi,
 • Empati Ve İletişim Yönetimi Kurgusu,
 • İkna Psikolojisi,
 • İhtiyacın Teşhisi Ve Karşılanması,
 • Somut Verileri Doğru Kullanma,
 • Hizmetin Sağlayacağı Faydanın Doğru Aktarımı,
 • Duygulara Dokunabilmek.

Amaç:

 • Türkiye’de yeni tanınan, Nörobilim’in gelişmesi sonucu kanıtlara dayalı verilerle
 • ispatlanan Nöro Pazarlama esaslarının iş hayatında kullanımı, karar süreçlerinde
 • tüketici/çalışan davranışlarının analizi,uygun iletişim ve algı yönetme metodları.

 

Katılımcı Profili:

 • Her kademe satış & pazarlama yöneticileri, Pazarlama & Satış uzmanları, Satış ekipleri,
 • Satış destek ekipleri, Tanıtım temsilcileri, yönetici adayları.

Süre: 1 Gün